A

Aladinići

Župa Svih Svetih

Č

Čeljevo

Župa Presvetoga Srca Isusova

D

Domanovići

Župa sv. Josipa Radnika

Dračevo

Župa Uznesenja B. D. Marije

G

Gradac

Župa Uznesenja B. D. Marije

H

Hrasno

Župa Bezgrješnog Začeća B. D. Marije

Hutovo

Župa Krista Kralja

N

Neum

Župa Gospe od Zdravlja

R

Ravno

Župa Rođenja B. D. Marije 

Rotimlja

Župa sv. Petra i Pavla

S

Stjepan Krst

Župa sv. Ivana Krstitelja

Stolac

Župa sv. Ilije Proroka

T

Trebinja

Župa Uznesenja B. D. Marije

Trebinje

Župa Rođenja B. D. Marije – Katedrala