Redoslijed biskupa
Trebinjsko-mrkanske biskupije
 
Različiti su popisi biskupa tisućgodišnje trebinjsko-mrkanske biskupije, pogotovo što se dublje zalazi u povijest. Ovdje donosimo, iz više povijesnih izvora, samo imena biskupa, svećeničku inkardinaciju i godine njihova biskupovanja, kojima je nekada označen samo datum njihova imenovanja, ili samo spomen njihova imena, a nekada nadnevak odreknuća ili smrti.
 
Konstantin (1142.-1154.?)
Salvije, benediktinac, (1250.-1276.)
Nikola, dubrovački franjevac, (1322.- +1333.)
Bonifacije, (1344.)
Ivan de Mobili, lionski cistercit, (1345.)
Ivan de Rupella, karmelićanin, (1349.)
Matija de Altamuta, požunski cistercit, (1355.)
Nikola de Paden, augustinac, (1371.-)
Ivan (1389.)
Biskupi samo s mrkanskim naslovom:
Dessa ili Uljaš, trogirski franjevac, (1362.- +1370.)
Franjo (1370.-1374.)
Ratko, dubrovački svećenik, (1385.- +1393.)
Jakov Norvegije, dubrovački dominikanac, (1391.-1416.)
Ivan Muzarić (Mazarek, kod Eubela: Masdrach), trebinjski dominikanac (1417.-?)
Dominik Grancorve, dubrovački dominikanac, (1425.-1435.)
Ivan, dubrovački dominikanac, (1435.)
Mihovil Natalis, dubrovački svećenik, (1436.-1456.)
Blaž, dubrovački dominikanac, (1464.-1481.)
Donat Đurđević (de Georgiis), dubrovački dominikanac, (1481.-1492.)
Đuro Kružić, dubrovački cistercit, (1493.-1513.)
Augustin Nalješković (Nallius), dubrovački dominikanac, (1514.-1527.)
Franjo Pucić, dubrovački dominikanac, (1528.-1532.)
Toma Crijević, dubrovački dominikanac, (1532.- +1562.)
Jakov Lukarić, dubrovački franjevac, (1562.- +1575.)
Šimun Menčetić, dubrovački svećenik, (1575.-1599.)
Toma Budislavić, iz Nevesinja, (1606.- +1608.)
Ambrozije Gučetić, dubrovački dominikanac, (1609.-1615.)
Krizostom Antić, dubrovački benediktinac, (1615.-1647.)
Sabin Cvjetković, dubrovački franjevac, (1647.-1661.)
Scipion de Martinis, talijanski svećenik, (1663.-1668.)
Antonije Primović, dubrovački franjevac, (1669.-1703.)
Ante Righi, dubrovački svećenik, (1703.-1727.)
Franjo Jeronim Bunić, dubrovački svećenik, (1727.-1731.)
Marko Andrijašević, trebinjski svećenik, kao nadbiskup sofijski in exilio, 
                                      apostolski upravitelj trebinjski, (1731.-1733.)
Šiško Tudišić, dubrovački svećenik, (1733.-1760.)
Anzelmo Katić, dubrovački franjevac, (1760.-1792.)
Nikola Ferić, dubrovački svećenik, (1792.-1819.)
 
Dubrovački kapitularni vikari i apostolski delegati
upravitelji Trebinjsko-mrkanske biskupije
 
Dominik Sokolović, trebinjski svećenik, (1819.-1837.)
Nikola Đuran, dubrovački svećenik, (1837.-1839.)
 
Dubrovački biskupi
apostolski upravitelji Trebinjsko-mrkanske biskupije
 
Antun Giuriceo, krčki svećenik, (1839.-1842.)
Toma Jederlinić, krčki svećenik, (1843.-1855.)
Vinko Čubranić, krčki svećenik, (1856.-1870.)
Ivan Zaffron, dubrovački svećenik, (1872.-1881.)
Mato Vodopić, dubrovački svećenik, (1882.-1890.)
 
Mostarsko-duvanjski biskupi
apostolski upravitelji Trebinjsko-mrkanske biskupije
 
Paškal Buconjić, hercegovački franjevac, (1890.-1910.)
Alojzije Mišić, bosanski franjevac, (1912.–1942.)
Petar Čule, mostarsko-duvanjski svećenik, (1942.-1980.)
Pavao Žanić, splitsko-makarski svećenik, (1980.-1993.)
Ratko Perić, trebinjski svećenik, (1993.- 2020.)Pavao Žanić, splitsko-makarski svećenik, (1980.-1993.)
Ratko Perić, trebinjski svećenik, (1993.- 2020.)

Petar Palić, dubrovački svećenik, (2020.-)