Svećenici Trebinjsko-mrkanske biskupije s datumima rođenja i ređenja

Br. Ime i prezime Rođen Ređen Služba
* Perić, mons. Ratko, biskup  2. 2.1944. 29. 6.1969. Apostolski administrator, u mirovini u Mostaru
** Rajič, mons. Petar 12. 6.1959. 29. 6.1987. Naslovni nadbiskup Sarsenteruma, apostolski nuncij u Litvi
*** Štironja, mons. Ivan 10. 5. 1960. 29. 6. 1986. Biskup u Kotoru, Crna Gora
1.  Bender, don Đuro 16. 1.1949. 29. 6.1974. Župnik na Gradini
2.  Goluža, don Božo 26. 2.1958. 29. 6.1984. Urednik Crkve na kamenu
3.  Jarak, don Božo-Vjeko 15.11.1931.  5. 6.1955. U mirovini, Mostar
4. Krešić, don Antonio 6. 11. 1993.  29. 6. 2020. Župni vikar, Sv. Ivan u Mostaru
5.  Krešić, don Milenko 23.11.1971. 29. 6.1997. Profesor na KBF-u, Duhovnik u Bogosloviji, Sarajevo
6.  Krešić, don Nedjeljko 28. 4.1957. 29. 6.1983. Župnik u Gracu
7.  Ljuban, don Tomislav 28. 1.1975. 29. 6.1999. Župnik, Sv. Matej, Mostar
8. Marčić, don Ivan 13. 1.1987. 29. 6.2011. Na studiju u Zagrebu
9.  Marijanović, don Bernard 12. 8.1972. 29. 6.1998. Župnik u Gabela Polju
10.  Marković, don Rajko 11.11.1953. 29. 6.1978. Župnik u Potocima, Bijelo Polje
11.    Menalo, don Nikola 30. 5.1975. 29. 6.2000. Generalni i sudski vikar
12.    Pavlović, don Antun 29.10.1960. 29. 6.1986. Župnik u Hrasnu
14.    Pavlović, don Pero 31. 3.1954. 29. 6.1981. Župnik u Rotimlji i župni upravitelj župe Stjepan Krst
15. Pažin, don Damir 28.11.1987. 29. 6.2015. Upravitelj župe Buhovo
16.    Perić, don Ivan 16. 4.1971. 29. 6.1996. Župnik i upravitelj svetišta, Studenci
17.    Pervan, don Marinko 30. 4.1963. 29. 6.1989. U Hrv. kat. zajednici, Oslo, Norveška
18.    Puljić, don Ivica 17. 6.1948.  1. 7.1973. U mirovini u Mostaru
19.    Puljić, don Krešo 13. 7.1955. 29. 6.1981. Župnik, Sv. Toma, Mostar
20.    Puljić, don Mato 10. 9.1950. 29. 6.1974. Župnik u Putnikovićima, Dubrovačka biskupija
21.    Puljić, don Vinko 08.10.1962. 27. 3.1989. Duhovni pomoćnik, Sv. Toma, Mostar
22.    Raguž, don Vinko  1. 8.1961. 29. 6.1986. Župnik u Dračevu
24.    Šutalo, don Ivo 13. 7.1964. 29. 6.1990. Župnik u Čeljevu
25.    Šutalo, don Marko 03. 8.1973. 29. 6.1998. Župnik u Kruševu i predstojnik TKIM-a
26.    Šutalo, don Mladen 28. 6.1973. 29. 6.1998. Župnik u Neumu
27.    Vidić, don Mile 16. 3.1980. 29. 6.2005. Župnik u Prenju
28.    Vuletić, don Stjepan 21.11.1953.  5. 7.1980. Župnik, Neubrunnu, SR Njemačka

Svećenici, preminuli nakon 1881. godine, s datumima rođenja i smrti:

Ime Rođen Umro
Babić, Anđelko 17. 8. 1918. 14. 4. 1983.
Batinović, Stjepan 26. 12. 1912. 18. 7. 1981.
Bulum, Petar 13. 2. 1918. 12. 1. 1994.
Glavinić, Anđelko 12. 4. 1856. 16. 9. 1918.
Ivanković, Zdravko  1. 3.1959. 19. 4.2015.
Jerinić, Miho 29. 9. 1850.  9. 2. 1901.
Konjevod, Lovro 16. 7. 1917. 14. 2. 1945.
Krešić, Martin  7. 11. 1880.  3. 2. 1945.
Kulaš, Đuro 20. 3. 1920.  5. 10. 2006.
Lazarević, Lazar 28. 12. 1838. 17. 9. 1919.
Lazarević, Nikola 25. 11. 1830. 24. 1. 1897.
Marković, Petar ?? ?? 1864. 25. 5. 1890.
Maslać, Đuro 8. 4. 1915. 13. 5. 1963.
Maslać, Ivan 21. 6. 1895. 2. 11. 1924.
Maslać, Slavko 9. 5. 1943.  12. 9. 2020.
Obradović, Boško 2. 1. 1949.  1. 7. 2006.
Papac, Mitar 25. 10. 1896. 28. 4. 1951.
Pavlović, Ivan 21. 6.1951. 20. 3. 2013.
Pavlović, Luka 20. 5. 1947. 16. 10. 2021.
Papac, Petar 27. 5. 1868. 25. 12. 1919.
Puljić, Stanko  5. 1. 1949.  7. 3. 1984.
Putica, Stjepan 28. 8. 1841. ?? 10. 1907.
Putica, Vide 11. 6. 1859.   6. 9. 1942.
Raguž, Damjan 12. 7. 1943. 11. 10. 2018.
Raguž, Ivan 24. 6. 1877. 15. 6. 1945.
Rajič, Ivan 22. 6. 1866. 12. 6. 1945.
Sentić, Ilija 16. 12. 1862. 23. 12. 1921.
Vlahinić, Ivan  6. 7. 1821. 29. 10. 1885.
Vujnović, Marijan 18. 2. 1872. 31. 12. 1944.
Vuletić, Petar Šjor 10. 1. 1937. 12. 11. 1998.
Vuletić, Zvonko  5. 11. 1932.  8. 12. 1979.