biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

Rođen 3. srpnja 1972. u Prištini, Skopsko-prizrenska biskupija.
Petar osmogodišnju osnovnu školu pohađa u Janjevu: 1978.-1986. Sjemenišnu gimnaziju u Skoplju, 1986.-88., i u Subotici, 1988.-1990., gdje i maturira. Otac je Anton preminuo 26. prosinca 1994., a majka se preselila u Zagreb, u Dubravu, k dvojici sinova, 1995. Katolički bogoslovni fakultet pohađa u Zagrebu: 1990.-1995. Zaređen je za prezbitera Dubrovačke biskupije u zagrebačkoj Granešini, 1. lipnja 1996. Svećeničko mu je geslo: „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom...“. Od 1996. vjeroučitlej je u srednjim škoalama u Dubrovniku i predstojnik je Katehetskog ureda, od 1998. osobni tajnik tadašnjega biskupa Želimira Puljića i od 1999. ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera u Dubrovačkoj biskupiji do 2005. godine. Biskup Želimir šalje ga na studij moralne teologije u Graz 2005.- 2009. Postiže doktorat s naslovom: Za kulturu života. Zauzimanje Crkve u Hrvatskoj za kulturu života na temelju enciklike Evanđelje života od 1995. do 2005. U vrijeme studija, od 2005. do 2008., biskup Egon Kapellari povjerava mu austrijsku župu Dobl u biskupiji Graz-Seckau. Dubrovački mu biskup omogućuje tečaj talijanskoga jezika s boravkom u Zavodu sv. Jeronima u Rimu 2009. Biskupski je vikar za pastoral u Dubrovačkoj biskupiji 2009.- 2011. Generalni je vikar iste biskupije 2011.- 2017. Generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu: od 2017. do 2020. Hvarskim je biskupom imenovan 9. ožujka, posvećen 30. travnja 2018. Biskupsko geslo: „Na tvoju Riječ“. Imenovan je mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije 11. srpnja 2020., uveden u službu, 14. rujna 2020.