Vijesti
16. October 2021.
Foto:
nepoznato

Svidjelo se Bogu pozvati u svoj Dom slugu svoga 
svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije 

Mons. Luku Pavlovića 
(Rotimlja, 20. V. 1947. - Mostar, 16. X. 2021.) 

Javljamo svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima hercegovačkih biskupija, Pokojnikovoj rodbini, bližnjima i znancima da će se sv. Misa slaviti u ponedjeljak, 18. listopada 2021. u 11.00 sati u Katedrali u Mostaru te istoga dana Misa zadušnica sa sprovodnim obredima na katoličkom groblju Pobrđu u Rotimlji kod Stoca u 14.00 sati. 

Mons. Luka Pavlović, katedralni župnik in solidum u Mostaru 

Biografski podatci 

Rotimlja: Luka Pavlović rođen je u Rotimlji kod Stoca 20. svibnja 1947. kao peto od sedmero djece od oca Nikole i majke Anice r. Pažin.  

Osnovnu je školu do 4. razreda pohađao na Rotimlji a od 4. do 8. razreda u Crnićima. 

Dubrovnik: Gimnaziju s maturom u sjemeništu u Dubrovniku od 1962. do 1966.

Zaječar: U razdoblju od 1967. do 1968. služio je vojnu obvezu.  

Dubrovnik-Eichstätt: Filozofsko-teološki studij pohađao je na Visokoj teološkoj školi u Splitu od 1966. do 1972. te u Eichstättu u Njemačkoj od 1972. do 1973. 

Rotimlja: Zaredio ga je za svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije u Rotimlji mons. Pavao Žanić, biskup koadjutor,  na Petrovdan, 29. lipnja 1972. Mladu Misu proslavio je 22. kolovoza 1972. u Rotimlji. Misničko geslo: Radujte se u Gospodinu uvijek!

Crkvene službe:

Župni vikar:

-         od 1973. do 1974. u Gracu neumskom. Povjerena mu priprema osnutka nove župe Neum.

-         od 1974. do 1980. u Bijelom Polju, župa Potoci. 

Župnik

Hrasno: U Hrasnu od 1980. do 1983.,

Mostar:u mostarskoj Katedrali od 1984. do 1986, 1993.; 2006.-2021., župnik in solidum mjesec i pol dana.

Biskupski vikar za pastoral (1992.-1993).

Generalni vikar naših biskupija od 1986. do 1992.,od 1993. do 2006.

Ostale službe: Kroz svoj svećenički život obnašao je razne službe: Djelatnik „Ženidbenoga suda“, član Zbora savjetnika, Prezbiterskoga vijeća, dekan mostarskoga dekanata. Godine 1993. Sveta ga je Stolica imenovala počasnim prelatom Njegove Svetosti. 

Preminuo u Mostaru, 16. listopada 2021. Sveta Misa za pokoj don Lukine duše bit će prikazana u mostarskoj katedrali, 18. listopada 2021. u 11.00 sati.

--------------------- 

Rotimlja: Sprovodna Misa u Katoličkom groblju Pobrđe u Rotimlji u ponedjeljak, na blagdan sv. Luke, 18. listopada 2021. u 14.00 sati. 

 

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE