Pastirsko pismo članova BK BiH: U službi euharistijskoga Krista (Došašće 2005.)