2-69.

Godina: 

srijeda, January 29, 1969

Dokument: