1964.

Godina: 

srijeda, January 29, 1964

Dokument: