1-86.

Godina: 

srijeda, January 29, 1986

Dokument: