1-70.

Godina: 

četvrtak, January 29, 1970

Dokument: