Teološko-katehetski institut

Teološko-katehetski institut u Mostaru visokoškolska je znanstveno-nastavna ustanova Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Osnovan je 1987. s naslovom Teološki institut u Mostaru, kao područni odjel Vrhbosanske katoličke teologije u Sarajevu, u skladu sa zahtjevima Drugoga vatikanskog koncila i potrebama mjesne Crkve za duhovnom i teološkom izobrazbom katoličkih laika.

Više na web stranici Instituta

Kontakt Osoba: 

Dr. don Marko Šutalo, predstojnik

Telefon: 

+ 387 36 326 690

Email: 

tajnistvo@tkim-mostar.ba