Svećenička uzajamnost

Kontakt Osoba: 

Don Davor Berezovski, predsjednik

Telefon: 

036/658407

Email: 

davor.berezovski@gmail.com