Crkva na kamenu

Crkva na kamenu, uz mjesečnik u tiskanom izdanju, uređuje i vlastiti portal

Kontakt Osoba: 

Don Božo Goluža, glavni urednik

Telefon: 

036/ 326 336

Email: 

cnak@tel.net.ba